Tuyển dụng

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển (phỏng vấn) viên chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ Căn cứ Luật Viên chức 2010; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của […]

THÔNG BÁO

Về việc kéo dài thời gian tuyển dụng viên chức lần 1 năm 2022 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ Căn cứ Luật Viên chức 2010; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử […]

[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LẦN 1 NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

I. Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 01 (một) chỉ tiêu . II. Vị trí, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng và mô tả công việc 1. Vị trí tuyển dụng Stt Phòng Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp Số lượng viên chức cần tuyển Yêu cầu cụ thể Ghi chú 1 […]

[Thông báo] Về việc tuyển dụng viên chức lần 1 năm 2022 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ Cần Thơ

I. Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 01 (một) chỉ tiêu . II. Vị trí, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng và mô tả công việc 1. Vị trí tuyển dụng Stt Phòng Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp Số lượng viên chức cần tuyển Yêu cầu cụ thể […]

[Thông Báo] Về việc tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ

I. Số lượng, vị trí cần tuyển Tuyển dụng 01 chỉ tiêu vào vị trí vệ sinh (tạp vụ) làm việc tại phòng Tổ chức – Hành chính. II. Điều kiện 1. Điều kiện cụ thể – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; – Từ đủ 18 tuổi trở lên; […]

[Thông Báo] Về việc tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ

I. Số lượng, vị trí cần tuyển Tuyển dụng 02 chỉ tiêu Bảo vệ làm việc tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. II. Điều kiện 1. Điều kiện cụ thể – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; – Từ đủ 18 tuổi trở lên; […]

[Thông báo] về việc tuyển dụng viên chức lần 1 năm 2020 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Tên vị trí việc làm: – Chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu. – Vị trí việc làm cần tuyển: Dịch vụ khoa học, công nghệ. – Nhiệm vụ: + Chuyển giao nhân rộng kết quả đề tài – dự án, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực cơ khí, sinh học, hóa học, chế biến […]

Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ và điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức lần 1 năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ từ ngày 08/7/2019 đến ngày 07/8/2019

Tuyển dụng 02 chỉ tiêu. Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Các chuyên ngành: Nhóm ngành Kinh tế; Môi trường & TNTN; Luật; Khoa học công nghệ; Kỹ thuật cơ khí, Chế tạo máy, Cơ khí chế tạo máy công cụ, Kỹ thuật cơ khí và chế tạo máy nông nghiệp

[Thông báo] về việc tuyển dụng viên chức từ ngày 04/6/2019 đến ngày 01/7/2019

Thông báo tuyển dụng: 02 chỉ tiêu: Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Các chuyên ngành: nhóm ngành Kinh tế, nhóm ngành Môi trường & TNTN, Nhóm ngành Luật, nhóm ngành Khoa học công nghệ và các ngành gần với 04 nhóm ngành trên.

[Thông báo] về việc tuyển dụng viên chức từ ngày 05/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Thông báo tuyển dụng: 01 chỉ tiêu: Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Các chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Vi sinh vật học, Khoa học cây trồng, Nông nghiệp sạch, Khoa học đất, Công nghệ giống cây trồng và các ngành gần với nhóm ngành trên. Thông báo tuyển dụng.signed […]