Thư ngỏ

Đầu thư Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (CASTA) xin kính gửi đến qúy đối tác lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe và thịnh vượng.

CASTA là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ được thành lập ngày 27 tháng 02 năm 2013 theo Quyết định số 503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. CASTA đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thành phố Cần Thơ trên lĩnh vực ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng cầu nối giữa các nhà khoa học, nhà sáng chế, nhà sản xuất và khách hàng nhằm nâng cao khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống.

Nhiệm vụ của chúng tôi là:

– Ứng dụng rộng rãi những nghiên cứu khoa học, thiết bị công nghệ và qui trình kỹ thuật trong sản xuất và đời sống.

– Tổ chức phòng trưng bày công nghệ nhằm giới thiệu những sản phẩm kỹ thuật mới, quy trình thiết bị đồng bộ, thực hiện chuyển giao công nghệ.

– Thực hiện ươm tạo doanh nghiệp công nghệ (TBI).

– Hợp tác trong và ngoài nước trên lĩnh vực ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới.

Hiện nay, CASTA chủ yếu hoạt động trong địa bàn Thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong nước và quốc tế vì sự phát triển của khoa học và công nghệ theo qui định của pháp luật Việt Nam.

Dựa trên những tiềm lực hiện có về cơ sở vật chất cùng với nguồn nhân lực có trình độ cao, nhiệt tình và năng động, CASTA cam kết hoàn thành những hợp đồng, dự án ứng dụng và chuyển giao công nghệ vì mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.