Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố “Cải thiện tính ổn định chất lượng của chế phẩm vi sinh Lactobacillus sp. dạng bột bằng kỹ thuật tạo màng vi bao”

Sáng ngày 29/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố “Cải thiện tính ổn định chất lượng của chế phẩm vi sinh Lactobacillus sp. dạng bột bằng kỹ thuật tạo màng vi bao”. Dự án do Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thanh và Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Như là đồng chủ nhiệm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Dự án đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu bao gồm:

– Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh Lactobacillus acidophilusLactobacillus plantarum dạng bột quy mô 100 kg/mẻ, bằng kỹ thuật tạo màng vi bao giúp cải thiện tính ổn định chất lượng và thời gian bảo quản.

– Sản xuất 100 kg chế phẩm vi sinh Lactobacillus acidophilus Lactobacillus plantarum dạng bột mỗi loại, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý phục vụ ngành chăn nuôi và thủy sản.

– Đánh giá độ ổn định chất lượng chế phẩm vi sinh dạng bột theo thời gian bảo quản (tối thiểu 18 tháng) và hoạt tính chế phẩm vi sinh trên một số vật nuôi, thủy sản.

Dự án đã đạt được các sản phẩm:

  • Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh Lactobacillus acidophilus Lactobacillus plantarum dạng bột quy mô 100kg/lần bằng kỹ thuật tạo màng vi bao giúp cải thiện tính ổn định chất lượng và thời gian bảo quản
  • Chế phẩm vi sinh Lactobacillus acidophilusLactobacillus plantarum dạng bột với quy cách đóng gói 1kg/gói, đạt mật số vi khuẩn khi đóng gói từ 5×108CFU/g và sau 18 tháng bảo quản ở 25oC có mật số vi khuẩn từ 105CFU/g.
  • 01 bài báo khoa học được chấp nhận đăng trên Tạp chí chăn nuôi và 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế.

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học, thực tiễn và các kết quả đạt được của dự án. Thành viên hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại dự án đạt mức xuất sắc.

Hình: Hội đồng nghiệm thu
Hình: Ban chủ nhiệm Dự án

Đăng ngày: 29/07/2022