Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ, nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 28/7/2022, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Hoàng Phương, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại biểu từ các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sỡ Khoa học và Công nghệ; cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, đảng viên Chi bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Các chỉ tiêu tại Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 đều hoàn thành đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó nổi bật là lãnh đạo chính quyền hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hằng năm, công tác phát triển đảng viên, công tác đào tạo về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Nhiệm kỳ 2020 – 2022, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm Ứng dụng đã Chủ trì thực hiện 06 đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh/thành phố;thực hiện 28 hợp đồng giới thiệu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ; triển khai phòng thí nghiệm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2; chủ trì, phối hợp với Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc thực hiện, nghiên cứu chế tạo 10 Buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19; thực hiện các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ do nhà nước đặt hàng; nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, quy trình công nghệ… Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng về đạo đức; xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… được Chi bộ thực hiện đúng theo quy định.

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ xác định cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành theo đúng đ­ường lối, chính sách của Đảng và Nhà nư­ớc; khẳng định vai trò là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đảng viên Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tham dự Đại hội

Đăng ngày: 29/07/2022