Công nghệ xử lý nước cấp

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Cần Thơ đã tích hợp công nghệ từ trường, công nghệ điện hóa, công nghệ oxy hóa sâu và công nghệ hạt aluwat trong quá trình xử lý nước cấp sinh hoạt. Công nghệ được ứng dụng với quy mô hộ gia đình và trạm cấp nước.

Hình: Thiết bị xử lý quy mô hộ gia đình

1. Giới thiệu

Nước sạch nông thôn là một trong những nhu cầu thiết yếu trong đời sống, không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân mà còn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch là một trong những tiêu chí được sử dụng để đánh giá nông thôn mới.

Nguồn nước chủ yếu mà các hộ nông thôn sử dụng cho cấp nước sinh hoạt là nước ngầm được xử lý tại các trạm cấp nước tập trung hoặc xử lý sơ bộ tại hộ gia đình. Tuy nhiên, việc xử lý chỉ giảm một phần chất ô nhiễm mà chủ yếu là sắt ở nồng độ thấp; với các chất ô nhiễm khác như độ cứng, asen, hay sắt ở nồng độ cao thì không thể xử lý hết. Do đó, chất lượng nước không đảm bảo để cấp cho người sử dụng.

2. Giải pháp công nghệ

Casta đã tích hợp công nghệ từ trường, công nghệ điện hóa, công nghệ oxy hóa sâu và công nghệ hạt aluwat trong quá trình xử lý nước cấp sinh hoạt. Công nghệ được ứng dụng với quy mô hộ gia đình và trạm cấp nước.

3. Hiệu quả

– Xử lý hiệu quả nước bị nhiễm phèn, độ nhờn cao;

– Nước đầu ra đạt quy chuẩn nước sinh hoạt QCVN 02: 2009/BYT;

– Công nghệ áp dụng cho xử lý nước tại các trạm cấp nước và xử lý nước tại hộ gia đình;

4. Đơn vị đã chuyển giao

– Trạm cấp nước Long Tuyền– Quận Bình Thủy – TP. Cần Thơ;

– Trạm cấp nước Thới Long – Quận Ô Môn – TP. Cần Thơ;

– Trạm cấp nước Mỹ Khánh – Huyện Phong Điền – TP. Cần Thơ;

– Trạm cấp nước Trường Lạc – Quận Ô Môn – TP. Cần Thơ;

– Các hộ gia đình tại TP. Cần Thơ.

Quyen Doan
TTUD Cần Thơ

Đăng ngày: 07/08/2017